353,827,579
אנשים פורשים מהמפלגה הקומוניסטית הסינית