343,451,723
אנשים פורשים מהמפלגה הקומוניסטית הסינית