350,432,219
אנשים פורשים מהמפלגה הקומוניסטית הסינית