351,772,850
אנשים פורשים מהמפלגה הקומוניסטית הסינית