368,182,604
אנשים פורשים מהמפלגה הקומוניסטית הסינית