321,986,259
אנשים פורשים מהמפלגה הקומוניסטית הסינית