347,536,979
אנשים פורשים מהמפלגה הקומוניסטית הסינית