342,069,937
אנשים פורשים מהמפלגה הקומוניסטית הסינית