326,592,793
אנשים פורשים מהמפלגה הקומוניסטית הסינית