359,406,027
אנשים פורשים מהמפלגה הקומוניסטית הסינית