364,427,391
אנשים פורשים מהמפלגה הקומוניסטית הסינית