340,208,366
אנשים פורשים מהמפלגה הקומוניסטית הסינית