346,307,111
אנשים פורשים מהמפלגה הקומוניסטית הסינית