331,114,579
אנשים פורשים מהמפלגה הקומוניסטית הסינית