קרא את התנאים וההתניות בזהירות מאחר והם חלים על השימוש שלך באתר. שימושך באתרי תנועת הטואידנג מהווה הסכמה לתנאי השימוש

הנך מאשר את השימוש באתר זה רק למטרות חוקיות ובאופן שאינו פוגע בזכויותיה של תנועת טואידנג, או בצד שלישי כלשהו לרבות אי הגבלת חסות לתנועה הטואידנג, או אינו פוגע בשימוש והנאה באתר על ידי צד כלשהו.

למעט מוות או פגיעה אישית הנובעים מרשלנותנו. תנועה הטואידנג לא תהיה אחראית לכל נזק לרבות נזק ישיר, עקיף או תוצאתי מכל סוג שהוא הנובע או בקשר עם השימוש או אובדן השימוש של האתר או כל תוכן באתר זה.

תנועת הטואידנג עשויה לשנות את תנאי השימוש באתר בכל עת על ידי פרסום שינויים מקוונים.
לפי סעיף זה, “תנאים והגבלות” המשך השימוש שלך באתר זה לאחר שהשינויים פורסמו, מהווה כהסכמה לתנאי שעבר שינוי.

תנועת טואידנג אינה מבטיחה כי המתקנים והפונקציות של האתר יהיו נטולי שגיאות או ללא הפסקות, או שהאתר או השרת העומדים לרשותך הם ללא וירוסים או באגים. תנועת טואידנג אינה מתחיבת שהפגמים יתוקנו או שהתוכן של האתר מדויק או שלם.

תנועת הטואידנג אינה לוקחת שום אחריות על התוכן של אתרי אינטרנט חיצוניים המקושרים או שצוטטו באתר זה.

כל חומרי התקשרות או חומר שאתה מעביר, או חומר שייכתב בשטח הציבורי של אתר זה, יטופל כחומר לא מסווג ומידע שאינו קניין של גוף כלשהו, אלא אם צוין אחרת על ידי תנועת הטואידנג. אנו שומרים לעצמנו את הזכות להסיר ללא כל הודעה, כל חומר שיפורסם בשטח הציבורי של האתר.

לידיעתך, כדי לשמור על פרטיותם של אזרחי הרפובליקה העממית של סין, עמם אנחנו עובדים, התצלומים והשמות באתר זה אינם בהכרח אלה של האנשים המוזכרים בפועל.

תנאי שימוש אלה יחולו ויפורשו בהתאם לחוקי ארצות הברית של אמריקה. כל מחלוקת תהיה כפופה לסמכות השיפוט הבלעדית של בתי המשפט של ארצות הברית של אמריקה.

אם אינך מקבל תנאים והגבלות אלה במלואן, עליך להפסיק מיד לעשות שימוש באתר זה. אנו שומרים לעצמנ את הזכות למנוע ממך גישה לאתר זה, מבלי לפגוע בכל הזכויות האחרות שלנו.

תנועת הטואידנג רשומה רשמית בתור מרכז שירות גלובלי לפרישה מהמפלגה הקומוניסטית הסינית בניו יורק

(Inc, 501 (c) (3

תנאים והגבלות לשימוש באתר

תנאים והגבלות לשימוש באתר